Actionpadel

Padel för alla

Actionpadel erbjuder padel för alla och vill skapa gemenskap genom rörelse, oavsett ålder. Actionpadel har vuxit sig till en stark spelare inom Stockholmspadeln. Printline har bistått med allt i från konceptutveckling, grafisk profil, interiör/exteriör och produktframtagning. Allt för att förstärka Actionpadels ledord – Padel för alla.

Interiör &
exteriör

Stärk er identitet