Uxor

Projektledning och Företagsutveckling

Uxor projektleder och agerar konsult i både stora och små projekt inom byggbranschen. I framtagningen av Uxors logo och grafiska profil var ledorden elegans, förtroende och erfarenhet. Uxor är latin för ’en gift kvinna’ eller ’min fru’ och ligger till grund för utformningen.

U

X

O

R

Stärk din identitet