Så får ni ert varumärke att väcka känslor

Vad är det som får oss att älska Apples produkter, att vilja bära just Nikes nya sportkollektion eller att vi vill köra Volvo? Svaret ligger delvis i att de idag är etablerade varumärken, men också i att de lyckas få oss att känna en samhörighet med deras produkter. De får oss att känna gemenskap och igenkänning. De förmedlar känslor.

Det är med andra ord inte bara pris och funktion som avgör köpfaktorn. Våra känslor för varumärken påverkar oss likväl som budget och behov. Att medvetet förknippa sin produkt och sitt varumärke med en känsla och förmedla den i sin kommunikation mot kund är därmed av största vikt och ett måste i modern marknadsföring.

Här kommer några tips på hur ni kan få ert varumärke att väcka känslor:

 1. Se över er grafiska profil.
  Känslan som ett varumärke förmedlar formas redan vid framtagning av dess grafiska profil, som i sin tur riktar sig mot en specifik målgrupp. Syftet med en grafisk profil är att skapa konsekvent kommunikation och attraktion genom färgval, bildspråk, typsnitt och logotyp som tillsammans förmedlar ett visuellt budskap, en känsla. Om man inte har en grafisk profil så är det ett första steg mot att utforma en känsla kring sitt varumärke. Har man en grafisk profil som mest fungerar som en guide för placering av logo är det dags att vidareutveckla denna. 
  Se över vad er profil förmedlar och om den riktar sig mot er målgrupp. Skapar den attraktion? Vilken känsla förmedlar er färgpalett och ert bildspråk? Är ni t.ex. klassiska, lekfulla eller moderna? Hur syns detta? Dessa frågor är viktiga i utformningen av er grafiska profil.
 1. Gör en omvärldsanalys
  För att kunna utforma en stark marknadsstrategi måste man lära känna sina konkurrenter och undersöka hur man står sig på marknaden. Om man har för avsikt att ta sig ann fler marknadsandelar är det viktigt att planera hur man kan stärka sin position och skapa attraktion på marknaden. Fundera över vad det är som gör, eller kan göra, att ni skiljer er från era konkurrenter. Det som får er att sticka ut och nå fram till kunden. Vilken känsla kan ni lyfta fram som inte projiceras mot kund idag inom er bransch? Att återkommande utföra en omvärldsanalys är avgörande för att man ska kunna skapa en aktuell känsla och bibehålla attraktion hos sin målgrupp.
 1. Lär känna er målgrupp
  För att kunna skapa attraktion och väcka känslor hos sin målgrupp måste man veta vad som fångar deras intresse. Man måste lära känna dem och förstå vad de känner engagemang för, hur deras köpbeteende ser ut och vilken fas i livet de befinner sig i. Är er målgrupp intresserad av inredning, sport eller t.ex. barn? Vilka aktuella ämnen, känslor och sammanhang skapar engagemang hos just er målgrupp? Det är lätt att anta att man når ut till sin tilltänkta målgrupp med en marknadsstrategi som gjordes för flera år sedan. Marknaden ändras och våra kunders beteenden och köpvanor likaså. Först när man känner sin målgrupp och förstår deras beteende på dagens marknad kan man arbeta fram en grafisk profil med bildspråk som förmedlar känslor som engagerar och skapar igenkänning och attraktion.
 1. Tänk bortom er produkt
  Kommunikation genom känsla är inbäddad produktreklam. Associera kring era produkter och hitta en gemensam nämnare med er målgrupp. Lyft fram det som skapar gemenskap, inspiration och attraktion. Ett exempel på ett varumärke som marknadsför sin produkt genom att förmedla känslor som berör är Momondo (en resebyrå online). Momondo tog hjälp av släktforskning i sin reklamfilm och tilltalar en stor målgrupp med ett aktuellt ämne: anti-rasism och mångfald. Med budskapet om att vi alla har gener ifrån olika länder, att begreppet patriotism inte har substans genetiskt sätt, skapar de starka känslor av medmänsklighet och gemenskap. De knyter in sin produkt genom att fråga personerna i reklamfilmen om de vill resa till sina härkomstländer. Konceptet ”din resa” tar form och Momondos varumärke når effektivt ut till sin målgrupp. Genom att beröra sprider sig reklamen som en löpeld på Facebook.
  Ett annat exempel är hur Volvo använder sig av den älskade Sverige-profilen Zlatan Ibrahimovic, bilder av Sverige och begreppet kärnfamiljen i sin marknadsföring för att skapa känslor av gemenskap, igenkänning och patriotism kring sitt koncept ”den svenska bilen”; Made in Sweden och Made by Sweden. Även här blir budskapet slagkraftigt. Genom att väcka känslor och skapa engagemang stärker Volvo sitt varumärke.
 1. Undvik ”gör-det-själv”-tänket
  Ett professionellt utförande är av stor vikt vid design- och kommunikationslösningar. Chansen att ge ett fösta intryck får man bara en gång. Även om man tror sig själv ha svaren på kommunikationsstrategi och designutförande så är risken stor att man missar viktiga infallsvinklar till skillnad från när någon utomstående med gedigen kunskap och erfarenhet får hålla i projektet. Ta kontakt med någon som kan presentera en lösning utformad efter ert behov och be att få se exempel på lösningar i deras tidigare projekt.

Vill ni ha hjälp med att skapa en genomgående känsla kring ert varumärke? Boka en kostnadsfri rådgivning med en av våra Brand Managers. Mer information om vår tjänst ”Grafisk Profil” hittar du här.

Skribent

Linda Grane är en av våra Brand Managers som hjälper er att stärka ert varumärke på marknaden. Här ger Linda tips och inspiration till hur ni kan bygga en identitet kring ert varumärke som gör er mer attraktiva på marknaden. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation om hur ert företag kan nå ut till rätt målgrupp här.