Man får bara en chans att göra ett första intryck. Så sant som det är sagt. Idag är det tuffare än någonsin att stå ut ur mediabruset.

Det tar 5 millisekunder för en kund att forma ett intryck av en hemsida och avgöra om den är intressant eller ej. Det visuella intrycket är t.o.m. mer avgörande än användarvänligheten (källa: cxl.com).

En stark identitet får oss att känna igenkänning och gemenskap men även trygghet och proffessionalitet. Studier visar att en genomgående visuell identitet hos ett bolag ökar dess omsättning med 23% (beyondsocialbuzz). Det är med andra ord inte bara pris och funktion som avgör köpfaktorn hos kunden. Våra känslor för varumärken och företag påverkar oss likväl som budget och behov vid ett köp. En genomgående stark identitet i sin verksamhet och kommunikation är därför ett måste i modern marknadsföring.

Känslan som ett varumärke förmedlar formas redan vid framtagning av dess grafiska profil, som i sin tur riktar sig mot en specifik målgrupp. Syftet med en grafisk profil är att skapa konsekvent kommunikation och attraktion genom färgval, bildspråk, typsnitt och logotyp som tillsammans förmedlar ett visuellt budskap, en känsla, och en identitet för hela verksamheten, såväl butik, kontor, som anställda, hemsida och sociala medier. Om man inte har en grafisk profil så är det ett första steg mot att utforma en känsla kring sitt varumärke och öka sin verksamhets omsättning.

Här kommer några tips på vad ni bör tänka på i er framtagning av er grafiska profil och visuella identitet:

1. Lägg hjärta och tanke bakom er logo, akronym och symbol.

Uppdatera er logo så att den är användbar både i tryck och digitalt, ta fram en symbol som kompenserar er logo när den inte kan eller bör användas i sin helhet och visa sedan stolt upp den/dem! En logo ska snabbt kunna berätta vilka ni är och vad ni vill förmedla, både i färg och form. Den är navet i er visuella identitet som ska kunna visas upp och representera er i alla sammanhang.

2. Använd era färger!

De färger ni valt i er grafiska profil och visuella identitet speglar era värderingar, kultur och energi. Lyft fram dem i hela er verksamhet, både i era lokaler såväl som på er hemsida. Besökare online och reellt ska veta och känna vart de har hamnat. Var inte rädd för att ta fram en eller flera starka kontraster i er färgpalett. De kan ge ett effektfullt intryck och användas för att betona och lyfta fram just det ni står för eller vill framhäva.

3. Skylta med era värderingar!

Er företagskultur och era värderingar är grunden i ett företag. Våga visa vilka ni är både genom att prata och införliva det med anställda, leverantörer och kunder samt genom att fysiskt skylta med det på hemsidan och i era lokaler. Ett företag som vet vilka de är och vad de står för, och vågar leva efter det, inger trygghet och förtroende och bjuder in för likasinnade att känna samhörighet.

4. Satsa på ert bildspråk!

”En bild säger mer än tusen ord”. Använd bara bilder som förmedlar en känsla som representerar ert varumärke och det ni vill uttrycka. Valet av bilder både online (såväl som på hemsida och i sociala medier), i lokaler/butiker och i ert tryckmaterial är en stor del av det intryck ni inger. Välj ert bildspråk med omsorg och håll er sedan till ert valda uttryck. Tydlig och konsekvent kommunikation ökar ert professionella intryck och inger tillförlitlighet. Låt inte kunden tvivla på att ni är ett seriöst bolag.

5. Undvik ”gör-det-själv”-tänket.

Ett professionellt utförande är av stor vikt vid design- och kommunikationslösningar. Chansen att ge ett fösta intryck får man bara en gång. Även om man tror sig själv ha svaren på kommunikationsstrategi och designutförande så är risken stor att man missar viktiga infallsvinklar till skillnad från när någon utomstående med gedigen kunskap och erfarenhet får hålla i projektet. Ta kontakt med någon som kan presentera en lösning utformad efter ert behov och be att få se exempel på lösningar i deras tidigare projekt.

Vill ni ha hjälp med att skapa en genomgående visuell identitet för ert varumärke? Boka en kostnadsfri rådgivning med en av våra Brand Managers. Mer information om vår tjänst “Grafisk Profil” hittar du här.

Linda Grane

Linda Grane

Skribent

Linda Grane är en av våra Brand Managers som hjälper er att stärka ert varumärke på marknaden. Här ger Linda tips och inspiration till hur ni kan bygga en identitet kring ert varumärke som gör er mer attraktiva på marknaden. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation om hur ert företag kan nå ut till rätt målgrupp här.