Att tänka på vid framtagning av ett företagsnamn

Ett företagsnamn är en verksamhets främsta marknadsförare. Förutom att spegla en verksamhets arbetsområde och värdegrund så lägger det även grunden till en tydlig, användbar och visuellt attraktiv logo och grafisk profil. När affärsidéer befinner sig i ett tidigt skede hjälper vi på Printline till att ta fram företagsnamn som ett tillägg till vår tjänst ”marknadsstrategi”. Eftersom det inte är helt enkelt att ta fram ett tydligt, tidlöst och grafiskt  företagsnamn så vill vi dela med oss av några tips som hjälper en bit på vägen:

  1. Ett företagsnamn bör med fördel vara lätt att uttala på den marknad där det ska användas. Ett komplicerat namn, som skapar osäkerhet kring uttalet, kan vara negativt när man vill bygga ett starkt varumärke.
  2. Välj ett företagsnamn som är lätt att komma ihåg. Att stå ut ur bruset är inte helt enkelt och det kan finnas många verksamheter med liknande namn. Ett enkelt namn som t.ex. är starkt förknippat med verksamhetens arbetsområde eller som står ut på ett fyndigt sätt är ofta lättare att komma ihåg.
  3. Ett företagsnamn är med fördel talande för verksamheten utan att avgränsa företagets möjligheter att kunna utvidga sin verksamhet i framtiden.
  4. Områdesnamn är bra i sökoptimeringssyfte men är utöver det inte optimala då de oftast inte står ut ur mängden. Namn baserade på initialer eller ägarens namn är inte att föredra då namnet då de inte blir talande för verksamheten. Undantagsfall är advokatfirmor, där efternamn och initialer i företagsnamnet blivit synonymt med branschen.
  5. Ett företagsnamn baserat på ett värdeord, t.ex. trygghet, är ett bra sätt att spegla verksamhetens värdegrund och för att förmedla en känsla till kund som stärker ert intryck.
  6. Ett engelskt företagsnamn har till fördel att det kan få en verksamhet att framstå som modern, nytänkande men etablerad. Ett svenskt namn kan i sin tur framstå en verksamhet som anrik och tillförlitlig. Ett svenskt namn kan även ge fördelar vid sökoptimering av en hemsida och annonsering på den svenska marknaden och ett engelskt likaså på den engelska marknaden. Att blanda svenska och engelska är inte att föredra, ett språk i företagsnamnet ger ett mer enhetligt och professionellt intryck.

Vill ni ha hjälp med att ta fram ett företagsnamn till er verksamhet komplett med en marknadsstrategi, logo och grafisk profil? Vi hjälper er med framtagning av grunden till ert företag! Kontakta oss gärna för ett personligt möte med en av våra Brand Managers eller läs mer om vår tjänst ”marknadsstrategi” här.

Skribent

Linda Grane är en av våra Brand Managers som hjälper er att stärka ert varumärke på marknaden. Här ger Linda tips och inspiration till hur ni kan bygga en identitet kring ert varumärke som gör er mer attraktiva på marknaden. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation om hur ert företag kan nå ut till rätt målgrupp här.